YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 208 SGK Vật lý 11

Giải bài 4 tr 208 sách GK Lý lớp 11

Yếu tố nào kể sau không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác?

A. Kích thước của vật.

B. Đặc điểm của vật.

C. Đặc điểm của kính lúp.

D. Không có (các yếu tố A, B, C đều ảnh hưởng).

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

  • Công thức tính bội giác của kính lúp ngắm chừng ở vô cực: \(G_{\infty }=\) = Đ/f. 

  • Suy ra kích thước của vật là yếu tố không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác.

⇒ Chọn A.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 208 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON