ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 32.1 trang 89 SBT Vật lý 11

Bài tập 32.1 trang 89 SBT Vật lý 11

Công thức tính số bội giác của kính lúp G = Đ/f ( với D là khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận; f là tiêu cự của kính) dùng được trong trường hợp nào

A. Mắt cận ngắm chừng ở điệm cực cận

B. Mắt tốt (không có tật) ngắm chừng ở điểm cực cận

C. Mắt cận ngắm chừng ở điệm cực viễn

D. Mắt tốt ngắm chừng ở điểm cực viễn 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Công thức tính số bội giác của kính lúp G = Đ/f  dùng được trong trường hợp Mắt tốt ngắm chừng ở điểm cực viễn 

Đáp án D

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.1 trang 89 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1