YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32.7 trang 90 SBT Vật lý 11

Bài tập 32.7 trang 90 SBT Vật lý 11

Một người có khoảng cực cận OCc = 15 cm và khoảng nhìn rõ (khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn) là 35 cm.

Người này quan sát một vật nhỏ qúa kính lúp có tiêu cự 5 cm. Mắt đặt cách kính 10 cm.

Năng suất phân li của mắt người này là 1’. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt người này còn phân biệt được khi ngắm chừng ở điểm cực cận.  

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hình 32.1G.

Quan sát vật qua kính nghĩa là quan sát ảnh của vật tạo bởi kính.

Phải có α ≥ αmin.

Ngắm chừng ở điểm cực cận: A’ ≡ CC

Ta có: α ≈ tanα = A’B’/OCC­  (Hình 32.2G)

Vậy :

\(\begin{array}{l} \frac{{A'B'}}{{O{C_C}}} \ge {\alpha _{\min }}\\ \Rightarrow A'B' \ge O{C_C}.{\alpha _{\min }} \end{array}\)

Khoảng cách ngắn nhất trên vật còn phân biệt được:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {{k_C}.ABO{C_C}.{\alpha _{\min }}}\\ { \Rightarrow A{B_{\min }} = \frac{{O{C_C}}}{{{k_C}}}.{\alpha _{\min }} = \frac{{15}}{2}.\frac{1}{{3500}} \approx 21,4\mu m} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.7 trang 90 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF