YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trên vỏ tụ điện có ghi \(20 \mu F - 200 V\). Tính điện tích tối đa mà tụ điện có thể tích được.

  • A. \({4.10^{ - 2}}C.\)
  • B. \({4.10^{ - 3}}C.\)
  • C. \({5.10^{ - 2}}C.\)
  • D. \({5.10^{ - 3}}C.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Áp dụng công thức tính điện tích tối đa của tụ điện:

  \({Q_{max}} = {\rm{ }}C.{U_{max}} = {\rm{ }}{4.10^{ - 3}}C.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7281

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON