YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trên vỏ tụ điện có ghi \(20 \mu F - 200 V\). Tính điện tích tối đa mà tụ điện có thể tích được.

  • A. \({4.10^{ - 2}}C.\)
  • B. \({4.10^{ - 3}}C.\)
  • C. \({5.10^{ - 2}}C.\)
  • D. \({5.10^{ - 3}}C.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Áp dụng công thức tính điện tích tối đa của tụ điện:

  \({Q_{max}} = {\rm{ }}C.{U_{max}} = {\rm{ }}{4.10^{ - 3}}C.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7281

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON