YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tụ phẳng trong không khí có các bản hình tròn bán kính 6cm, khoảng cách giữa 2 bản tụ là 1cm, nối với hiệu điện thế 300V. Tính điện tích q của tụ điện.

  • A. 3nC
  • B. 2nC
  • C. 4nC
  • D. 5nC

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 

  \(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} C = \frac{{\varepsilon S}}{{4\pi kd}}\\ \Rightarrow C = \frac{{\pi {{.36.10}^{ - 2}}}}{{4\pi {{9.10}^9}{{.10}^{ - 2}}}}\\ = {10^{ - 11}}F = 0,01nF \end{array}\\ { \Rightarrow Q = 0,01.300 = 3nC} \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7279

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON