YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 37 SGK Vật lý 10

Giải bài 5 tr 37 sách GK Lý lớp 10

Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1h đi được 10 km. Một khúc gỗ trôi theo dòng sông, sau 1 phút trôi được  m. Vận tốc của thuyền buồm so với nước bằng bao nhiêu?

A. 8 km/h

B. 10 km/h

C. 12 km/h

D. Một đáp số khác.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 5

Nhận định và phương pháp: 

Bài 5 là dạng bài tính vận tốc của thuyền buồm so với nước

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Lập luận các mối quan hệ : 

   • \(\underset{v_{1}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{tb}}{\rightarrow}\)  vận tốc thuyền đối với bờ

   • \(\underset{v_{2}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{nb}}{\rightarrow}\) vận tốc nước đối với bờ

   • \(\underset{v_{12}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) vận tốc thuyền đối với nước

  • Áp dụng định lí cộng vận tốc: v12 = v1 + v2.

  • Thay số và tính toán kết quả. Chọn phương án đúng.

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 5 như sau:

 • Gọi \(\underset{v_{1}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{tb}}{\rightarrow}\)  vận tốc thuyền đối với bờ

      \(\underset{v_{2}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{nb}}{\rightarrow}\) vận tốc nước đối với bờ

      \(\underset{v_{12}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) vận tốc thuyền đối với nước

 • Theo định lí cộng vận tốc ta có:

\(\underset{v_{tb}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) + \(\underset{v_{nb}}{\rightarrow}\)

\(\Rightarrow\) \(\underset{v_{tn}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{tb}}{\rightarrow}\) -  \(\underset{v_{nb}}{\rightarrow}\)

\(\Rightarrow\) \(\underset{v_{12}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{1}}{\rightarrow}\) - \(\underset{v_{2}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{1}}{\rightarrow}\) + (-\(\underset{v_{2}}{\rightarrow}\))

 • Do thuyền và nước chuyển đông ngược chiều.

v12 = v1 + v2.

Với  v1 =  =  = 10 km/h

và với v2 =  =  = 2 km/h

\(\Rightarrow v _{12}= 12 km/h\)

⇒ Đáp án C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 37 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON