YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 48 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 48 SGK Vật lý 10 nâng cao

Hai bến sông A và B cách nhau 18km theo đường thẳng. Mộ chiếc canô phải mất bao nhiêu thời gian để đi từ A đến B rồi trở lại ngay từ B về A? Biết rằng vận tốc của canô khi nước không chảy là 16,2 km/h và vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 1,5m/s. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi Ca nô là vật 1, nước là vật 2, bờ là vật 3

Chọn chiều dương như hình vẽ

bài 10 Tính tương đối của chuyển động

Khi xuôi dòng : Ta có \({v_{12}} = 16,2km/h;{v_{23}} = 5,4km/h\)

Khi ngược dòng : Ta có \({v_{12}} = 16,2km/h;{v_{23}} =  - 5,4km/h\)

  • Áp dụng công thức vận tốc trong chuyển động thẳng đều và công thức cộng vận tốc :

- Khi xuôi: 

\(\begin{array}{l} \frac{{AB}}{{{t_1}}} = {v_{13}} = {v_{12}} + {v_{23}}\\ \Rightarrow {t_1} = \frac{{AB}}{{{v_{12}} + {v_{23}}}} = \frac{{18}}{{16,2 + 5,4}} = \frac{5}{6}(h) \end{array}\)

- Khi ngược :

\(\begin{array}{l} \frac{{AB}}{{{t_2}}} = {v_{13}} = {v_{12}} + {v_{23}}\\ = > {t_2} = \frac{{18}}{{16,2 - 5,4}} = \frac{5}{3}(h) \end{array}\)

  • Thời gian tổng cộng cả đi và về là:

\(t = {t_1} + {t_2} = 2,5h\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 48 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF