YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 38 SGK Vật lý 10

Giải bài 7 tr 38 sách GK Lý lớp 10

Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 60km/h. Xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A và của ô tô A đối với ô tô B.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng bài tính vận tốc của 2 xe ô tô chuyển động cùng chiều

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Quy ước chiều dương và kí hiệu vận tốc

  • Xác định vận tốc xe B đối với xe A theo định lí cộng vận tốc: \(\underset{v_{BA}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{BD}}{\rightarrow}\) + \(\underset{v_{AD}}{\rightarrow}\)

  • Xác định vận tốc xe A đối với xe B theo định lí cộng vận tốc:  \(\underset{v_{AB}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{AD}}{\rightarrow}\) + \(\underset{v_{DB}}{\rightarrow}\) 

  • Thay số và tính toán kết quả.

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai xe.

 • Gọi \(\underset{v_{AD}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe A đối với đất.

     \(\underset{v_{BD}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe B đối với đất.

     \(\underset{v_{BA}}{\rightarrow}\): Vận tốc xe B đối với xe A.

 • Vận tốc xe B đối với xe A:

  • Theo định lí cộng vận tốc: \(\underset{v_{BA}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{BD}}{\rightarrow}\) + \(\underset{v_{AD}}{\rightarrow}\)

  • Do hai xe chuyển động cùng chiều (vBD > vAD).

\(\Rightarrow v_{BD} = 60 - 40 = 20 km/h\)

 • Vận tốc xe A đối với xe B: (tương tự trên)

  • Ta có \(\underset{v_{AB}}{\rightarrow}\) = \(\underset{v_{AD}}{\rightarrow}\) + \(\underset{v_{DB}}{\rightarrow}\) 

  • Do hai xe chuyển động cùng chiều (vBD > vAD).

 \(\Rightarrow v_{AB} = 60 - 40 = 20 km/h\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 38 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON