YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 141 SGK Vật lý 10

Giải bài 3 tr 141 sách GK Lý lớp 10

Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ cao bằng bao nhiêu?

A. 0,102 m.                                                                        B. 1,0 m.

C. 9,8 m.                                                                           D. 32 m.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 3

Nhận định và phương pháp: 

Bài 3 là dạng bài  xác định độ cao của một vật có thế năng được cho trước

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Bước 1: Áp dụng công thức tính thế năng:    \({W_t} = mgz\) ⇒ \(z = \frac{{{{\rm{W}}_{\rm{t}}}}}{{mg}}\)

    • Bước 2: Thay số tính toán và chọn kết quả đúng.​

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 3 như sau:

  • Thế năng của vật là :   \({W_t} = mgz\)

  • Suy ra độ cao của vật: \(z = \frac{{{{\rm{W}}_{\rm{t}}}}}{{mg}}\)= 0,102m

⇒ Chọn A.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 141 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON