YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 167 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 167 SGK Vật lý 10 nâng cao

Chọn câu sai

A. Thế năng của một vật tại một vị trí trong trọng trường phụ thuộc cả vào vận tốc của nó tại vị trí đó.

B. Công dương do trọng lực thực hiện bằng độ giảm thế năng của vật trong trọng trường.

C. Thế năng được xác định sai kém một hằng số cộng, nhưng hằng số này không làm thay đổi độ giảm thế năng khi trọng lực thực hiện công

D. Thế năng của một vật trong trọng trường thực chất cũng là thế năng của hệ kín gồm vật và trái đất. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì thế năng của một vật tại một vị trí trong trọng trường chỉ phụ thuộc vào vị trí đó → A không đúng

Chọn đáp án A.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 167 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF