YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 141 SGK Vật lý 10

Giải bài 6 tr 141 sách GK Lý lớp 10

Lò xo có độ cứng k = 200 Nm, một đầu cố định đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi bị lo xo nén 2 cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu? Thế năng này có phụ thuộc khối của vật không?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài  xác định độ cao thế năng đàn hồi của một lò xo có độ cứng cho trước

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Bước 1: Áp dụng công thức tính thế năng đàn hồi của lò xo:  \(W_t=\frac{1}{2}.k.(\Delta l)^2\)  

    • Bước 2: Thay số tính toán để tìm kết quả đúng.​

    • Bước 3: Kết luận: Thế năng không phụ thuộc vào khối lượng vật.

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau:

  • Thế năng đàn hồi của lò xo:

                     \(W_t=\frac{1}{2}.k.(\Delta l)^2\)  

                      \(=\frac{1}{2}.200.(2.10^{-2})^2 = 4.10^{-2} J.\)

  • Thế năng không phụ thuộc vào khối lượng vật.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 141 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON