YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 141 SGK Vật lý 10

Giải bài 5 tr 141 sách GK Lý lớp 10

Trong hình 26.5, hai vật cùng khối lượng nằm ở hai vị trí M và N sao cho MN nằm ngang. So sánh thế năng tại M và N.

Hình 26.5 bài 5 trang 141 SGK Vật lí lớp 10

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 5

  • Vì đoạn MN nằm ngang nên đối với cùng mốc thế năng, thế năng của vật tại M và tại N là như nhau.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 141 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON