ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 141 SGK Vật lý 10

Giải bài 4 tr 141 sách GK Lý lớp 10

Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn \(\Delta l (\Delta l < 0)\) thì thế năng đàn hồi bằng bao nhiêu?

A. \(+\frac{1}{2}k(\Delta l)^2\).                                         B. \(\frac{1}{2}k(\Delta l)\).

C. \(-\frac{1}{2}k(\Delta l)\).                                           D. \(-\frac{1}{2}k(\Delta l)^2\).   

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 4

 
 

Công thức tính thế năng đàn hồi: \(+\frac{1}{2}k(\Delta l)^2\).  

⇒ Chọn A.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 4 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 141 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1