YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 167 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 167 SGK Vật lý 10 nâng cao

Trong công viên giải trí, một xe có khối lượng m = 80kg chạy trên đường ray có mặt cắt như hình 35.7. Độ cao của các điểm A, B, C, D, E được tính đối với mặt đất và có các giá trị: zA = 20m, zB = 10m, zC = 15m, zD = 5m, zE = 18m. Tính độ biến thiên thế năng của xe trong trọng trường khi nó di chuyển:

bài 35 Thế năng SGK Vật lý 10 nâng cao

a) Từ A đến B

b) Từ B đến C

c) Từ A đến D

d) Từ A đến E

Hãy cho biết công mà trọng lực thực hiện trong mỗi quá trình đó là dương hay âm 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Độ biến thiên thế năng của xe trong trọng trường khi nó di chuyển:

\(\begin{array}{l} a)\Delta {W_t} = {W_{tA}} - {W_{tB}} = mg({z_A} - {z_B})\\ = 80.9,8(20 - 10) = 7840J\\ b)\Delta {W_t} = {W_{tB}} - {W_{tC}} = mg({z_B} - {z_C})\\ = 80.9,8.9(10 - 15) = - 3920J\\ c)\Delta {W_t} = {W_{tA}} - {W_{tD}} = mg({z_A} - {z_D})\\ = 80.9,8.(20 - 5) = 11760J\\ d)\Delta {W_t} = {W_{tE}} - {W_{tA}} = mg({z_A} - {z_E})\\ = 80.9,8.(20 - 18) = 1568J \end{array}\)

Công mà trọng lực thực hiện trong mỗi quá trình đó bằng độ biến thiên thế năng trong mỗi quá trình đó. 
Vậy dấu của công trọng lực chính là dấu của độ biến thiên thế năng.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 167 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF