YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 162 SGK Vật lý 10

Giải bài 2 tr 162 sách GK Lý lớp 10

Viết hệ thức liên hệ giữa p và T trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 2

Hệ thức liên hệ giữa p và T trong quá trình đẳng tích:

\(\frac{P_1}{T_1}=\frac{P_2}{T_2}=\frac{P_3}{T_3}=...hay \ \frac{P}{T}\) =hằng số hay \(P\sim T\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 2 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 162 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON