YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 162 SGK Vật lý 10

Giải bài 8 tr 162 sách GK Lý lớp 10

Một chiếc lốp ô tô chứa không khí có áp suất 5 bar và nhiệt độ 250C. Khi xe chạy nhanh, lốp xe nóng lên làm cho nhiệt độ không khí trong lốp tăng lên tới 500C. Tính áp suất của không khí trong lốp xe lúc này.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 8

Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài yêu cầu tính áp suất của không khí trong quá trình đẳng tích

 • Ta tiến hành giải như sau:

  • Bước 1: Xác định các thông số ứng với từng trạng thái.

  • Bước 2: Áp dụng định luật Sác-lơ cho quá trình biến đổi đẳng tích:   = 

  • Bước 3: Thay số tính toán để tìm \(P_2\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau:

 • Trạng thái 1: \(T_1 = 273 + 25 = 298 K\)

                          \(p_1 = 5 bar\)

 • Trạng thái 2: \(T_2 = 273 + 50 = 323 K\)

 • Thể tích của lốp xe không đổi:

= \(\frac{p_{2}}{T_{2}}\Rightarrow p_2 =\)  =

⇒ \(p_2 = 5,42 bar.\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 8 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 162 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON