YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 230 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 230 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một lượng hơi nước có nhiệt độ 100oC và áp suất p100 = 1 atm ở trong bình kín. Làm nóng bình và khí đến nhiệt độ 150oC thì áp suất khí trong bình bằng bao nhiêu? Thành lập công thức cho áp suất của khí ở nhiệt độ t (Xen-xi-út) bất kì theo p100

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

-Trạng thái thứ nhất của khí :

\(\begin{array}{l} {V_1} = ?\\ {t_1} = {100^0}C \Rightarrow {T_1} = 373K\\ {p_1} = {p_{100}} = 1atm \end{array}\)

- Bình là kín ;coi dãn nở của bình không đánh kể thì ở trạng thái thứ hai có

\(\begin{array}{l} {V_2} = {V_1}{\rm{ }}\\ {t_2} = {150^o}C \Rightarrow {\rm{ }}{T_2} = {\rm{ }}423K\\ {p_2} = ? \end{array}\)

Quá trình biến đổi là đẳng tích nên:

\(\begin{array}{l} \frac{{{p_1}}}{{{T_1}}} = \frac{{{p_2}}}{{{T_2}}}\\ \Rightarrow {p_2} = \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}.{p_1} = \frac{{423}}{{373}}.1 = 1,134(atm) \end{array}\)

- Ở trạng thái nào đó có \(V = {V_1};t;p\) thì công thức tính áp suất ở trạng thái đó theo áp suất ở 100oC là :

\(\frac{{{p_1}}}{{{T_1}}} = \frac{p}{T} \Rightarrow p = \frac{{t + 273}}{{373}}.{p_1}.\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 230 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF