YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 162 SGK Vật lý 10

Giải bài 6 tr 162 sách GK Lý lớp 10

Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ ?

A. \(p \sim t\).                                            B. \(\frac{p_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{3}}{T_{3}}\).

C. = hằng số.                                  D. =

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 6

Gọi \({p_1},{T_1}\) là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 1, gọi \({p_2},{T_2}\) là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 2

\(\frac{{{p_1}}}{{{T_1}}} = \frac{{{p_2}}}{{{T_2}}}\)

⇒ Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 6 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 162 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON