YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 230 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 230 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một bình được nạp khí ở nhiệt độ 33oC dưới áp suất 300kPa. Sau đó bình được chuyển đến một nơi có nhiệt độ 37oC, tính độ tăng áp suất của khí trong bình. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

Trạng thái đầu:

\(\begin{array}{l} {T_1} = {\rm{ }}33 + 273 = 306{\rm{ }}K\\ {p_1} = 300kPa = {300.10^3}Pa. \end{array}\)

Trạng thái sau:

\(\begin{array}{l} {T_2} = 37 + 273 + 310{\rm{ }}K{\rm{ }}\\ {p_2} = ? \end{array}\)

Vì quá trình biến đổi là quá trình đẳng tích nên ta có:

\(\begin{array}{l} \frac{{{p_2}}}{{{p_1}}} = \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\\ \Rightarrow {p_2} = \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}{p_1} = \frac{{310}}{{306}}.300 \approx 304(kPa) \end{array}\)

Độ tăng áp suất của khí trong bình là:

\({{\rm{\Delta }}p = {p_2} - {p_1} = 4(kPa)}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 230 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF