YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 230 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 230 SGK Vật lý 10 nâng cao

(Nối tiếp bài tập vận dụng ở bài 45)

0,1 mol khí ở áp suất p1 = 2atm, nhiệt độ t1 = 0oC có thể tích V1 = 1,12 l (biểu diễn bởi điểm B trên hình 45.2). Làm cho khí nóng lên đến nhiệt độ t2 = 102oC và giữ nguyên thể tích khối khí.

bài 46 Định luật Sác-lơ nhiệt độ tuyệt đối SGK Vật lý 10 Nâng cao

a) Tính áp suất p2 của khí.

b) Vẽ tiếp trên đồ thị p - V (hình 45.2) đường biểu diễn quá trình làm nóng đẳng tích (thể tích không đổi) nói trên. 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Vì quá trình biến đổi là quá trình đẳng tích nên ta có:

\(\begin{array}{l} \frac{{{p_2}}}{{{T_2}}} = \frac{{{p_1}}}{{{T_1}}}\\ \Rightarrow {p_2} = \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}.{p_1} = \frac{{273 + 102}}{{273}} = 2,75atm \end{array}\)

b) Đường biểu diễn quá trình làm nóng đẳng tích BC được thể hiện như hình vẽ:

bài 46 Định luật Sác-lơ nhiệt độ tuyệt đối SGK Vật lý 10 Nâng cao

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 230 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF