YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 162 SGK Vật lý 10

Giải bài 5 tr 162 sách GK Lý lớp 10

Trong hệ tọa độ (p, T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích ?

A. Đường hypebol.

B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ.

C. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

D. Đường thẳng cắt trục p tại điểm \(p = p_0\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 5

Trong hệ toạ độ OpT đường đẳng tích là đường thẳng kéo dài đi qua góc toạ độ.

⇒ Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 162 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON