YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 75 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 75 SGK Vật lý 10 nâng cao

(Bài toán xác định khối lượng dựa vào tương tác)

Xe lăn 1 có khối lượng m1 = 400g có gắn một lò xo. Xe lăn 2 có khối lượng m2. Ta cho hai xe áp gần nhau bằng cách buộc dây để nén lò xo (hình 16.6). Khi ta đốt dây buộc, lò xo dãn ra và sau một thời gian Δt rất ngắn, hai xe đi về hai phía ngược nhau với tốc độ v1 = 1,5m/s; v2 = 1m/s. Tính m2 (bỏ qua ảnh hưởng của ma sát trong thời gian Δt ).

bài 16 Định luật III Niu-tơn SGK Vật Lý 10 Nâng Cao 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi \(\overrightarrow {{F_{12}}} \) là lực mà thông qua lò xo, xe (1) tác dụng lên xe (2).
\(\overrightarrow {{F_{21}}} \) là lực mà thông qua lò xo, xe (2) tác dụng lên xe (1).
Theo định luật III Niuton:

\(\begin{array}{l} \overrightarrow {{F_{21}}} = \overrightarrow { - {F_{12}}} \\ \Leftrightarrow {m_1}\overrightarrow {{a_1}} = - {m_2}\overrightarrow {{a_2}} \\ \Leftrightarrow {m_1}\frac{{\overrightarrow {{v_1}} - \overrightarrow 0 }}{{\Delta t}} = - {m_2}\frac{{\overrightarrow {{v_2}} - \overrightarrow 0 }}{{\Delta t}}\\ \Leftrightarrow {m_2} = - {m_1}\frac{{\overrightarrow {{v_1}} }}{{\overrightarrow {{v_2}} }}\\ \Leftrightarrow {m_2} = - {m_1}\frac{{ - {v_1}}}{{{v_2}}} = - 400.\frac{{ - 1,5}}{1} = 600(g) \end{array}\)

 

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 75 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF