YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.12 trang 26 SBT Vật lý 10

Bài tập 10.12 trang 26 SBT Vật lý 10

Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đi được 80 cm trong 0,5 s. Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào nó là bao nhiêu ?

A. 3,2 m/s2 ; 6,4 N.           B. 0,64 m/s2 ; 1,2 N.

C. 6,4 m/s2 ; 12,8 N.          D. 640 m/s2 ; 1280 N. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào vật là  6,4 m/s2 ; 12,8 N.     

Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.12 trang 26 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF