YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 70 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 70 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một ô tô không chở hàng có khối lượng 2 tấn, khởi hành với gia tốc 0,3m/s2. Ô tô đó khi chở hàng khởi hành với gia tốc 0,2m/s2. Biết rằng, hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau. Tính khối lượng của hàng hóa trên xe. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng định luật II Niuton  ta được:

\(\begin{array}{l} F = {m_0}{{\rm{a}}_0} = (m + {m_0})a\\ \Rightarrow m = \frac{{{m_0}\left( {{a_0} - a} \right)}}{a} = \frac{{2.(0,3 - 0,2)}}{{0,2}} = 1{\mkern 1mu} ({\rm{t}}a{\rm{n}}) \end{array}\)

Vậy khối lượng hàng hóa mà ô tô chở là 1 tấn.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 70 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF