ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.10 trang 26 SBT Vật lý 10

Bài tập 10.10 trang 26 SBT Vật lý 10

Một hợp lực 1,0 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2,0 kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2,0 s. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là

A. 0,5 m.            B. 2,0 m.     

C. 1,0 m.            D. 4,0 m. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian 2,0 s là 1,0 m.    

Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.10 trang 26 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1