YOMEDIA

Giải Sinh 12 SGK nâng cao Chương 3 - Sinh thái học Bài 58 Diễn thế sinh thái

Hoc247 xin gửi đến các em Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK Sinh 12 nâng cao Chương 3 - Sinh thái học Bài 58 Diễn thế sinh thái được biên tập với hướng dẫn các bài tập sau SGK cuối bài học theo chương trình SGK Sinh học 12 nâng cao để các em có thể luyện tập sau các giờ học trên lớp với các cách giải bài tập SGK khác nhau. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

Bài 1 trang 243 SGK Sinh 12 nâng cao

Hãy cho biết khái niệm về diễn thế sinh thái?

Hướng dẫn giải

  • Diễn thế là quá trình phát triển thay thế của các quần xã sinh vật, từ dạng khởi đầu qua các giai đoạn trung gian để đạt đến quần xã cuối cùng tương đối ổn định. Quần xã này được gọi là quần xã đỉnh cực. Diễn thế thường là một quá trình định hướng, có thể dự báo được.

Bài 2 trang 243 SGK Sinh 12 nâng cao

Những nguyên nhân nào dẫn đến diễn thế của quần xã sinh vật?

Hướng dẫn giải

Có 2 loại nguyên nhân chính gây ra diễn thế của quần xã:

  • Nguyên nhân từ bên ngoài liên quan đến các hiện tượng bất thường: bão, lụt, cháy, ô nhiễm hoặc các hoạt động vô ý thức của con người. Những nguyên nhân từ bên ngoài làm cho quần xã trẻ lại hoặc bị huỷ hoại hoàn toàn, buộc quần xã phải khôi phục lại từ đầu.
  • Nguyên nhân bên trong là sự cạnh tranh giữa các loài trong quần xã. Trong điều kiện môi trường tương đối ổn định, nhóm loài ưu thế thường làm cho điều kiện môi trường biến đổi mạnh đến nỗi bất lợi cho chính cuộc sống của mình, nhưng lại thuận lợi cho nhóm loài ưu thế khác có sức cạnh tranh cao hơn thay thế.

→ Như vậy, những biến đổi của môi trường chỉ là nhân tố khởi động, còn quần xã sinh vật là động lực chính cho quá trình diễn thế.


Bài 3 trang 243 SGK Sinh 12 nâng cao

Có mấy dạng diễn thế của quần xã? Hãy cho biết đặc trưng của mỗi dạng?

Hướng dẫn giải

Có hai dạng diễn thế chủ yếu là diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh.

  • Diễn thế nguyên sinh: Diễn thế nguyên sinh (hay sơ cấp) xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa hề có một quần xã nào.
  • Diền thế thứ sinh: Diễn thế thứ sinh (hay thứ cấp) xảy ra trên môi trường mà trước đây từng tồn tại một quần xã, nhưng nay đã bị huỷ diệt hoàn toàn.

Bài 4 trang 243 SGK Sinh 12 nâng cao

Câu nào sau đây là sai khi nói về sự biến đổi của các chỉ số sinh thái trong quá trình diễn thế?

A. Sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm.

B. Số lượng loài giảm, nhưng số lượng cá thể của mỗi loài tăng.

C. Lưới thức ăn trở nên phức tạp, thức ăn mùn bã sinh vật ngày càng quan trọng và quan hệ giữa các loài càng trở nên căng thẳng.

D. Kích thước và tuổi thọ của các loài đều tăng lên.

Hướng dẫn giải

Đáp án C
Trên đây là nội dung hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK nâng cao môn Sinh 12 Chương 3 - Sinh thái học Diễn thế sinh thái được trình bày rõ ràng, khoa học. Hoc247 hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 12 học tập thật tốt!

 

YOMEDIA