AMBIENT

Giải Sinh 12 SGK nâng cao Chương 2 - Tiến hóa Bài 36 Thuyết tiến hóa hiện đại

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK Sinh 12 nâng cao Chương 2 - Tiến hóa Bài 36 Thuyết tiến hóa hiện đại với nội dung bao gồm các cách giải cho bài tập SGK theo chương trình SGK Sinh học 12 nâng cao để các em có thể ôn luyện sau giờ học với các bài tập SGK khác nhau. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

Bài 1 trang 148 SGK Sinh 12 nâng cao

Sự ra đời của thuyết tiến hoá tổng hợp dựa trên cơ sở nào?

Hướng dẫn giải

 • Thuyết tiến hoá tổng hợp là sự tổng hợp các thành tựu lí thuyết trong nhiều lĩnh vực sinh học như phân loại học, cổ sinh vật học, sinh thái học, học thuyết về sinh quyển, đặc biệt là di truyền học quần thể.
 • Sau khi được hình thành, thuyết tiến hoá tổng hợp tiếp tục được phát triển. Đặc biệt những thành tựu của sinh học phân tử đã tạo điều kiện bổ sung thuyết tiến hoá tổng hợp. Thuyết tiến hoá tổng hợp đã làm sáng tỏ cơ chế tiến hoá.

Bài 2 trang 148 SGK Sinh 12 nâng cao

Phân biệt tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn?

Hướng dẫn giải

Vấn đề

Tiến hoá nhỏ Tiến hoá lớn

Nội dung

Là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể gốc đưa đến hình thành loài mới. Là quá trình hình thành các đơn vị trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành.

Quy mô, Thời gian

Phạm vi phân bố tương đối hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn. Quy mô rộng lớn, thời gian địa chất rất dài.

Phương thức nghiên cứu

Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.

 

Thường nghiên cứu gián tiếp qua các bằng chứng.

Bài 3 trang 148 SGK Sinh 12 nâng cao

Vì sao quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở?

Hướng dẫn giải

 • Quần thể có đặc điểm: là đơn vị tổ chức tự nhiên, là đơn vị sinh sản nhỏ nhất, là nơi diễn ra quá trình tiến hóa nhỏ. Vì vậy quần thể thỏa mãn các điều kiện là đơn vị tiến hóa cơ sở:
  • Có tính toàn vẹn trong không gian và thời gian
  • Biến đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ.
  • Tồn tại thực trong tự nhiên.

Bài 4 trang 148 SGK Sinh 12 nâng cao

Nêu luận điểm cơ bản trong thuyết tiến hoá bằng những đột biến trung tính của Kimura. Thuyết này có phủ nhận thuyết tiến hoá bằng con đường chọn lọc tự nhiên?

Hướng dẫn giải

Luận điểm cơ bản trong thuyết tiến hóa bằng những đột biến trung tính của Kimura:

 • Đa số đột biến ở cấp độ phân tử là các đột biến trung tính.
 • Sự tiến hóa diễn ra bằng sự củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính không liên quan với tác dụng tích lũy của chọn lọc tự nhiên.
 • Sự đa dạng trong cấu trúc của các đại phân tử prôtêin được xác minh bằng phương pháp điện di có liên quan đến sự củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính, khó có thể giải thích bằng tác dụng định hướng của chọn lọc tự nhiên.
 •  Sự đa hình cân bằng trong quần thể đã chứng minh cho quá trình củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính.
 • Trong sự đa hình cân bằng, không có sự thay thế hoàn toàn một alen này bằng một alen khác, mà là sự ưu thế duy trì thể dị hợp về một hoặc một số cặp alen nào đó.
 • Thuyết tiến hóa bằng những đột biến trung tính của Kimura đề cập tới sự tiến hóa ở cấp phân tử và chỉ bổ sung cho thuyết tiến hóa bằng con đường tự nhiên.

Bài 5 trang 148 SGK Sinh 12 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hoá nhỏ?

A. Diễn ra trong phạm vi của loài, với quy mô nhỏ.

B. Diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắn

C. Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.

D. Diễn ra trong thời gian lịch sử rất lâu dài.

Hướng dẫn giải

Đáp án D
Trên đây là nội dung hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK nâng cao môn Sinh 12 Chương 2 - Tiến hóa Thuyết tiến hóa hiện đại được trình bày rõ ràng, khoa học. Hoc247 hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 12 học tập thật tốt!

 

AMBIENT
?>