AMBIENT

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - P2 (trang 21 - 30)

Tải về

Đây là phần tiếp theo của bộ tài liệu câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - P2 (trang 21 - 30) gồm có 2 phần. Mong rằng tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các em cùng tham khảo!

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM – P2 (trang 20 – 30)

X. Atlat Địa lí trang 21 (công nghiệp chung)

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp có quy mô trên 120 nghìn tỉ đồng?

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.                          B. Hải Phòng, Bà Rịa- Vũng Tàu.

C. Hà Nội, Hải Phòng.                                     D. TP. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 – 40 nghìn tỉ đồng của Đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Cần Thơ, Long Xuyên.                                B. Cần Thơ, Cà Mau.

C. Cà Mau, Long Xuyên.                                 D. Sóc Trăng, Mỹ Tho.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy sắp xếp các trung tâm công nghiệp sau đây theo thứ tự từ Bắc vào Nam?

A. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.                   B. Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng.

C. Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng.                   D. Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Vinh thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Bình.             B. Quảng Trị.              C. Hà Tĩnh.                  D. Nghệ An.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiệp Đà Nẵng có giá trị sản xuất công nghiệp là 

A. dưới 9 nghìn tỉ đồng.                                    B. từ 9-40 nghìn tỉ đồng.

C. từ trên 40-120 nghìn tỉ đồng.                        D. trên 120 nghì tỉ đồng.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nẵng bao gồm những ngành công nghiệp nào?

A. Cơ khí, dệt may, hóa chất –phân bón, điện tử, đóng tàu.

B. Cơ khí, dệt may, hóa chất –phân bón, điện tử, chế biến nông sản.

C. Cơ khí, dệt may, hóa chất –phân bón, điện tử, luyện kim màu.

D. Cơ khí, dệt may, hóa chất –phân bón, điện tử, sản xuất ô tô.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, giá trị sản công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh so với cả nước là

A. trên 0,5-1%.           B. trên 1-2,5 %.             C. trên 2,5-10%.             D. trên 10%.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết vùng có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất cả nước?

A. Duyên hải miền Trung.                                B. Đông Nam Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.                         D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA CẢ NƯỚC THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (%)?

A. Tỉ trọng khu vực nhà nước giảm.

B. Tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước tăng.

C. Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng.

D. Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm. 

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết nhận định nào không

đúngvề CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA CẢ NƯỚC PHÂN THEO NHÓM NGÀNH ?

A. Tỉ trọng công nghiệp khai thác giảm và công nghiệp chế biến có xu hướng tăng.

B. Tỉ trọng công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến có xu hướng tăng.

C. Tỉ trọng công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước có xu hướng giảm.

D. Tỉ trọng công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước có luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất.

XI. Atlat Địa lí trang 22 (Các ngành công nghiệp trọng điểm)

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất trên 1000MW?

A. Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau.                           B. Hòa Bình, Phả Lại, Phú Mỹ.

C. Phả Lại, Phú Mỹ, Trà Nóc.                           D. Bà Rịa, Phả Lại, Uông Bí. 

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất dưới 1000MW của vùng Đông Nam Bộ?

A. Thủ Đức, Phú Mỹ.                                        B. Bà Rịa, Thủ Đức. 

C. Bà Rịa, Trà Nóc.                                           D. Phú Mỹ,Trà Nóc

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô rất lớn?

A. Hải Phòng, Hà Nội.                                       B. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh.

C. Tp. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.                         D. Đà Nẵng, Hà Nội.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có quy mô lớn?

A. Hải Phòng, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một.

B. Hải Phòng, Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.

C. Hải Phòng, Nha Trang, Hải Dương, Đà Nẵng.

D. Hải Phòng, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một, Biên Hòa.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Huế có những ngành sản xuất hàng tiêu dùng nào dưới đây?         

A. Dệt, may; da, giày; giấy, in, văn phòng phẩm.

B. Dệt, may; da, giày; gỗ, giấy, xenlulo.

C. Dệt, may; gỗ, giấy, xenlulo; giấy, in, văn phòng phẩm

D. Gỗ, giấy, xenlulo; da, giày; giấy, in, văn phòng phẩm

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô vừa của vùng đồng bằng Sông Hồng?         

A. Hải Phòng, Hải Dương.                                B. Hải Dương, Nam Định.

C. Nam Định, Hạ Long.                                    D. Hải Phòng, Nam Định.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô lớn của vùng đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Long Xuyên, Cần Thơ.                                 B. Sóc Trăng, Rạch Giá.

C. Cà Mau, Cần Thơ.                                         D. Cà Mau, Rạch Giá.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về sản lượng khai thác dầu thô và than sạch của cả nước từ năm 2000 đến năm 2007?

A. Sản lượng dầu có xu hướng giảm.

B. Sản lượng than có tốc độ tăng nhanh hơn dầu.

C. Sản lượng than có tốc độ tăng liên tục.

D. Sản lượng khai thác dầu và than tăng liên tục qua các năm.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng nhất nói về giá trị sản xuất hàng tiêu dùng năm 2000-2007?

A. Giá trị sản xuất dệt may, da giày, giấy-in-văn phòng phẩm tăng liên tục.

B. Giá trị sản xuất dệt may giảm, da giày tăng, giấy in, văn phòng phẩm.

C. Giá trị sản xuất da giày giảm, dệt may-giấy-in-văn phòng phẩm.

D. Giá trị sản xuất dệt may, da giày, giấy-in-văn phòng phẩm giảm liên tục.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng nhất nói về giá trị sản xuất hàng tiêu dùng năm 2000-2007?          

A. Da giày có giá trị thấp hơn giấy-in-văn phòng phẩm.

Dệt may luôn chiếm giá trị cao nhất.

C. Sản xuất giấy-in-văn phòng phẩm có xu hướng giảm.

D. Da giày tăng và chiếm giá trị lớn nhất.

XII. Atlat Địa lí trang 23 (Giao thông)

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết 2 cửa khẩu quốc tế nào sau đây nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc?

A. Lào Cai, Hữu Nghị.                                       B. Lào Cai, Na Mèo.

C. Móng Cái, Tây Trang.                                   D. Hữu Nghị, Na Mèo.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết 2 cửa khẩu quốc tế nào sau đây nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Lào?

A. Tây Trang, Lệ Thanh.                                    B. Cha Lo, Lao Bảo.

C. Nậm Cắn, Hoa Lư.                                         D. Nậm Cắn, Lệ Thanh.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết 2 cửa khẩu quốc tế nào sau đây nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia?

A. Lao Bảo, Hoa Lư.                                           B. Cha Lo, Xa Mát.

C. Vĩnh Xương, Mộc Bài.                                   D. Mộc Bài, Lao Bảo.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết tuyến đường biển nào sau đây quan trọng nhất của nước ta?

A. Hải Phòng – Đà Nẵng.                                   B. Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh.

C. Đà Nẵng – Quy Nhơn.                                   D. TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết điểm đầu và điểm cuối của quốc lộ 1A đi từ Bắc vào Nam ?

A. Hữu Nghị đến Năm Căn.                              B. Hữu Nghị đến TP. Hồ Chí Minh.

C. Hữu Nghị đến Cần Thơ.                               D. Hữu Nghị đến Mỹ Tho.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết điểm đầu và điểm cuối của tuyến đường sắt Thống Nhất từ Bắc vào Nam?

A. Hà Nội – Lạng Sơn.                                      B. Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

C. Hà Nội – Hải Phòng.                                     D. Hà Nội – Đà Nẵng.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, sân bay nào sau đây không phải là sân bay quốc tế?

A. Cát Bi (Hải Phòng).                                       B. Nội Bài (Hà Nội).

C. Cần Thơ.                                                        D. Đà Nẵng.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết cảng biển nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Cái Lân.                 B. Quy Nhơn.                 C. Cam Ranh.                 D. Cửa Lò.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Tịnh Biên.               B. Lệ Thanh.                 C. Nậm Cắn.                  D. Móng Cái.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy sắp xếp các cảng biển theo thứ tự từ Bắc vào Nam?

A. Hải Phòng, Vũng Tàu, Dung Quất.               B. Hải Phòng, Dung Quất, Vũng Tàu.

C. Hải Phòng, Vũng Tàu, Đà Nẵng.                  D. Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng.

XIII. Atlat Địa lí trang 24 (Thương mại)

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị xuất khẩu cao nhất nước ta?

A. TP. Hồ Chí Minh.                                        B. Bình Dương.

C. Hà Nội.                                                         D. Bà Rịa – Vũng Tàu.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị nhập khẩu cao nhất nước ta?

A. Hà Nội.                                                         B. TP. Hồ Chí Minh.

C. Bình Dương.                                                 D. Bà Rịa – Vũng Tàu.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị xuất nhập khẩu cao nhất nước ta?

A. Hải Phòng.                                                     B. Hà Nội.

C. TP. Hồ Chí Minh.                                          D. Đồng Nai.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhóm hàng nào có giá trị xuất khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất nước ta?

A. Công nghiệp nặng và khoáng sản.

B. Nông, lâm sản.

C. Thủy sản.

D. Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhóm hàng nào có giá trị nhập khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất nước ta?

A. Nguyên, nhiên, vật liệu.                               B. Máy móc, thiết bị, phụ tùng.

C. Hàng tiêu dùng.                                            D. Thủy sản.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào sau đây Việt Nam nhập siêu?

A. Hoa Kỳ.                  B. Trung Quốc.             C. Ô-xtray-lia.                 D. Anh.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào sau đây Việt Nam xuất siêu?

A. Xingapo.                 B. Đài Loan.                 C. Hoa Kỳ.                 D. Hàn Quốc.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng khi nhận xét về giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2000 – 2007?

A. Giá trị xuất khẩu tăng.                                  B. Giá trị nhập khẩu tăng.

C. Nhập siêu qua các năm.                                D. Xuất siêu qua các năm.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng khi nhận xét về giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2000 – 2007)?

A. Giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu.

B. Giá trị nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu.

C. Tổng giá trị xuất nhập khẩu đều tăng.

D. Giá trị nhập siêu ngày càng lớn.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Nam Trung Bộ có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cao nhất?

A. Khánh Hòa.               B. Đà Nẵng.                 C. Bình Thuận.              D. Bình Định.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 mặt hàng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của nứơc ta là         

A. công nghiệp nặng và khóang sản.                 

B. công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiêp ̣

C. hàng tiêu dùng. 

D. nông, lâm sản.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo bình quân đầu người ở mức từ trên 8 đến 12 triệu đồng (năm 2007)?

A. Bình Dương.            B. Phú Yên.                  C. Tây Ninh.                D. Khánh Hòa.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào trong các quốc gia sau đây la thi ̣trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (năm 2007)?

A. Trung Quốc.             B. Đức.                          C. Hoa Kì.                   D. Ôxtrâylia.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo bình quân đầu người ở mức từ 4 đến 8 triệu đồng (năm 2007)?

A. Bình Dương.             B. Kon Tum.                  C. Quảng Nam.            D. Quảng Ninh.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào trong các tỉnh, thành phố sau đây có giá tri ̣xuất khẩu thấp nhất (năm 2007)?

A. Quảng Ninh.              B. Thái Bình.                 C. Hải Phòng.              D. Hà Nội. 

XIV. Atlat Địa lí trang 25 (Du lịch)

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trung tâm du lịch nào sau đây là trung tâm du lịch quốc gia?

A. Huế.                        B. Vũng Tàu.                 C. Hải Phòng.                 D. Nha Trang.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trung tâm du lịch nào sau đây là trung tâm du lịch có ý nghĩa vùng của đồng bằng sông Cửu Long?

A. Kiên Giang.             B. Cần Thơ.                   C. Cà Mau.                     D. Đồng Tháp.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây là di sản văn hóa thế giới?

A. Vịnh Hạ Long.                                               B. Phong Nha – Kẻ Bàng.

C. Phố cổ Hội An.                                              D. Cát Tiên.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây là di sản thiên nhiên thế giới?

A. Cố đô Huế.                                                     B. Thánh địa Mỹ Sơn.

C. Phố cổ Hội An.                                               D. Phong Nha – Kẻ Bàng.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây khu dự trữ sinh quyển thế giới?

A. Mũi Cà Mau.                                                 B. Tràm Chim.   

C. U Minh Thượng.                                           D. Lò Gò – Xa Mát.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy xác định các điểm du lịch biển từ bắc vào nam?

A. Sầm Sơn, Mũi Né, Mỹ Khê.                          B. Sầm Sơn, Mỹ Khê, Mũi Né.

C. Mỹ Khê, Sầm Sơn, Mũi Né.                          D. Mũi Né, Sầm Sơn, Mỹ Khê.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây có lễ hội truyền thống?

A. Bát Tràng.               B. Vạn Phúc.                 C. Yên Tử.                   D. Tân Trào.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy xác định các thắng cảnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Cà Mau, Phan Thiết.                                      B. Nha Trang, Phan Thiết.

C. Ninh Bình, Đồng Hới.                                   D. Cà Mau, Long Xuyên.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về khách du lịch và doanh thu về du lịch nước ta giai đoạn 1995 – 2007?         

A. Khách nội địa giảm qua các năm.

B. Doanh thu tăng qua các năm.

C. Khách quốc tế tăng qua các năm.

D. Khách nội địa cao hơn khách quốc tế qua các năm. 

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng khi nói về khách du lịch và doanh thu về du lịch nước ta giai đoạn 1995 – 2007?         

A. Khách nội địa thấp hơn khách quốc tế qua các năm.

B. Doanh thu du lịch tăng liên tục qua các năm.

C. Khách quốc tế tăng chậm hơn khách nội địa qua các năm.

D. Khách nội địa biến động qua các năm.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào được xếp vào loại tài nguyên du lịch nhân văn ở nước ta?

A. Bình Châu.                B. Núi Bà Đen.             C. Mũi Né.            D. Bến Ninh Kiều.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào được xếp vào loại tài nguyên du lịch tự nhiên ở nước ta?         

A. Phố cổ Hội An.                                               B. Địa đạo Vĩnh Mốc.

C. Phong Nha – Kẻ Bàng.                                   D. Khe Sanh.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào là vườn quốc gia ở nước ta?

A. Pleiku                        B. Buôn Ma Thuột.       C. Ba Na.                D. Chư Mom Ray.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 17, hãy cho biết bãi biển Dốc Lết nằm ở vùng kinh tế nào của nước ta sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng.                                      B. Bắc Trung Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                D. Đông Nam Bộ.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 17, hãy cho biết bãi biển Mỹ Khê nằm ở vùng kinh tế nào của nước ta sau đây?

A. Đông Nam Bộ.                                                  B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Bắc Trung Bộ.                                                   D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

XV. Atlat Địa lí trang 26 (Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng)

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết khu kinh tế ven biển nào thuộc Trung du miền núi Bắc Bộ?

A. Vân Đồn.                                                       B. Đình Vũ – Cát Hải.

C. Nghi Sơn.                                                      D. Vũng Áng.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ tiếp giáp Biển Đông?

A. Lạng Sơn.               B. Quảng Ninh.              C. Bắc Giang.              D. Thái Nguyên.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết mỏ apatit có nhiều ở tỉnh nào sau đây?

A. Lai Châu.                B. Lào Cai.                    C. Yên Bái.                   D. Sơn La.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ?

A. Hà Giang.               B. Cao Bằng.                C. Lạng Sơn.                 D. Quảng Ninh.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết vùng Trung du miền núi Bắc Bộ có các trung tâm công nghiệp nào?

A. Thái Nguyên, Hạ Long, Cẩm Phả.               B. Hải Phòng, Hạ Long, Cẩm Phả.

C. Hải Phòng, Hạ Long, Thái Nguyên.             D. Hạ Long, Cẩm Phả, Việt Trì.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Cẩm Phả gồm những ngành công nghiệp nào?

A. Khai thác than đá và cơ khí.                          B. Khai thác than đá và than nâu.

C. Khai thác than đá và luyện kim màu.            D. Cơ khí và chế biến nông sản.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?

A. Thái Nguyên.           B. Cẩm Phả.                 C. Hạ Long.                D. Bắc Ninh.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, theo biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, cho biết nhận định nào sau đây đúng?          

A. Tỉ trọng nông, lâm, nghiệp thủy sản lớn nhất.

B. Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng nhỏ nhất.

C. Tỉ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản nhỏ nhất.

D. Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng lớn nhất.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, theo biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng, hãy cho biết nhận định nào sau không đúng?         

A. Nông lâm thủy sản chiếm tỉ trọng cao nhất.

B. Nông lâm thủy sản chiếm tỉ trọng thấp nhất.

C. Công nghiệp và xây dựng chiểm tỉ trọng khá cao.

D. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, nhận định nào sau đây không đúng khi nói về thế mạnh kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?          

A. Khai thác khoáng sản.

B. Phát triển thủy điện.

C. Trồng và chế biến cây công nghiệp và cây dược liệu.

D. Chăn nuôi gia cầm.

XVI. Atlat Địa lí trang 27 (Bắc Trung Bộ)

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào của vùng Bắc Trung Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) dưới 9 nghìn tỉ đồng?

A. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.

B. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Vũng Áng.

C. Chân Mây – Lăng Cô, Hòn La, Vũng Áng, Cửa Lò.

D. Hòn La, Vũng Áng, Cửa Lò, Đông Nam Nghệ An.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy xác định các tuyến đường bộ theo chiều Đông – Tây của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Quốc lộ 7, 8, 9.                                            B. Quốc lộ 7, 14, 15.          

C. Quốc lộ 8, 14, 15.                                        D. Quốc lộ 9, 14, 15.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các ngành của trung tâm công nghiệp Huế?

A. Chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí.

B. Chế biến nông sản, đóng tàu, cơ khí.

C. Chế biến nông sản, chế biến gỗ, cơ khí.

D. Chế biến nông sản, dệt, may, cơ khí .

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết mỏ sắt và crôm có ở tỉnh nào của vùng Bắc Trung Bộ?

A. Thanh Hóa, Nghệ An.                                  B. Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

C. Thanh Hóa, Quảng Bình.                             D. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Câu hỏi ôn tập Atlat Việt Nam để xem đầy đủ nội dung đề thi các em vui lòng đăng nhập website hoc247 chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

YOMEDIA