YOMEDIA

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 12 có đáp án năm 2021 Trường THPT Nghèn

Tải về
 
NONE

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 12 có đáp án năm 2021 Trường THPT Nghèn. Tài liệu được biên soạn nhằm giới thiệu đến các em học sinh các bài tập trắc ngiệm, ôn tập lại kiến thức chương trình môn Lịch Sử. Hi vọng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em.

ATNETWORK

TRƯỜNG THPT NGHÈN

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 12

Thời gian 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Hội nghị thành lập ASEAN diễn ra ở đâu?

A. Băng Cốc, Thái Lan.                                                      B. Giacácta, Inđônêxia.

C. Hà Nội, Việt Nam.                                                          D. Xingapo.

Câu 2: Ngày 23 – 8 – 1945, nhân dân Lào đã nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền từ trong tay của

A. Quân phiệt Nhật Bản                                             B. Lực lượng phản cách mạng

C. Đế quốc Mĩ                                                            D. Thực dân Pháp.

Câu 3: Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp vào thời gian nào?

A. Tháng 11-1978.                                             B. Tháng 10-1987.

C. Đầu năm 1980.                                              D. Tháng 12-1989.

Câu 4: Cuộc cách mạng nào đã đưa Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 3 trên thế giới từ năm 1995?

A. “Cách mạng xanh”                                          B. “Cách mạng chất xám”.

C. “Cách mạng nhung”                                        D. “Cách mạng trắng”.

Câu 5: Sau chiến tranh thế giới hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ do giai cấp nào lãnh đạo?

A. Giai cấp tư sản.                                             B. Giai cấp nông dân.

C. Giai cấp vô sản.                                            D. Giai cấp địa chủ phong kiến.

Câu 6: Trong giai đoạn 1945-1954 nhân dân Lào kháng chiến chông Pháp dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào?

A. Đảng cộng sản siệt Nam                               B. Đảng Nhân dân Lào

C. Đảng dân tộc dân chủ Lào                            D. Đảng cộng sản Đông Dương

Câu 7: Năm 1945 nước nào ở Đông Nam Á sau khi đánh đuổi phát xít Nhật lại bị thực dân Hà Lan xâm lược?

A. Thái Lan                    B. Philippin                       C. Inđônêxia                       D. Malaixia

Câu 8: Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên cơ sở tình hình đất nước như thế nào?

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa tương đối phát triển.

B. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa kém phát triển.

C. Có một nền nông nghiệp phát triển.

D. Có một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.

Câu 9: Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của nhân dân Trung Quốc hoàn thành nhờ vào yếu tố nào?

A. Sự nỗ lực của nhân dân Trung Quốc.

B. Sự giúp đỡ của các nước Xã hội chủ nghĩa.

C. Sự giúp đỡ của Liên Xô.

D. Sự lao động quên mình của nhân dân Trung Quốc và sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô.

Câu 10: Sự kiện nào dưới đây được xem là “Năm châu Phi”?

A. Hiến pháp Nam Phi ra đời.

B. Nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành độc lập

C. 17 nước châu Phi được trao trả độc lập

D. Binh lính và sĩ quan yêu nước Ai Cập nổi dậy

Câu 11: “Lục địa bùng cháy” là tên gọi của khu vực nào trong cuộc đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Châu Phi.                                             B. Mĩ Latinh. 

C. Châu Á.                                               D. Trung Đông

Câu 12: Các chính quyền độc tài quân sự ở các nước Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được thành lập bởi sự giúp đỡ của nước nào?

A. Cuba.                       B. Nhật.                       C. Đức                      D. Mĩ.

Câu 13: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở

A. khu vực Trung Phi                                           B. khu vực Bắc Phi

C. khu vực Nam Phi                                             D. khu vực Trung Phi và Nam Phi

Câu 14: Mười năm đầu xây dựng Chủ nghĩa xã hội (1949-1959), Trung Quốc đã thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào?

A. Chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.

B. Chống Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa.

C. Thi hành chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.

D. Quan hệ thân thiện với Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa khác.

Câu 15: Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở Châu Phi?

A. Năm 1994. Nenxon Mandela trở thành Tổng thống da đen đầu tiên

B. Năm 1975, nước cộng hoà Anggola và Môdămbich ra đời

C. Năm 1960, Năm châu Phi

Đ. Năm 1962, Angieri được công nhận độc lập

Câu 16: Sự kiện nào dưới đây diễn ra trên đất nước Cuba ngày 1/1/1959?

A. 135 thanh niên yêu nước do Phiden Catsxtorô chỉ huy tấn công trại lính Moncada

B. nước Cộng hoà Cuba ra đời

C. chế độ độc tài Batixta được thiết lập

D. Mĩ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba.

Câu 17: Sau Chiến tranh thế giới II quốc gia nào ở Châu Phi giành được độc lập sớm nhất?

A. Agiêri                       B. Ghinê                       C. Ai Cập                       D. Tuynidi.

Câu 18: Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba?

A. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-Ca-đa (26-7-1953).

B. Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma" lên đất Cu-ba (1956).

C. Nghĩa quân Cu-ba mở cuộc tấn công (1958).

D. Nghĩa quân Cu-ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1-1-1959).

Câu 19: Người tiến hành cuộc vận động ngoại giao đòi Pháp trao trả độc lập cho nước Campuchia (1953) là

A. Xihanuc.                                                     B. Sơn Ngọc Minh.

C. Xuphanuvong.                                            D. Nôrôđôm

Câu 20: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ diễn ra mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của

A. Liên đoàn Hồi giáo Ấn Độ.                         B. Tổ chức Ấn Độ giáo.

C. Đảng Cộng sản Ấn Độ.                               D. Đảng Quốc Đại.

Câu 21: Thành tựu của Ấn Độ trong công cuộc xây dựng đất nước ở thập niên 70 là

A. Trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba trên thế giới.

B.  Đúng hàng thứ mười trong những nước sản xuất công nghiệp lớn nhất thế giới.

C. Đã giải quyết được vấn đề lương thực cho gần 1 tỉ người và bắt đầu xuất khẩu.

D. Trở thành một cường quốc về công nghiệp vũ trụ.

Câu 22: Năm 1997, ASEAN đã kết nạp thêm thành viên mới nào?

A. Lào, Việt Nam.                                             B. Campuchia, Lào.

C. Lào, Mi-an-ma.                                             D. Mi-an-ma, Việt Nam.

Câu 23: Từ những năm 60 của thế kỉ XX, Mĩ đã sử dụng chiêu bài gì để lôi kéo các nước Mĩ Latinh?

A. Đề xướng tư tưởng “Châu Mĩ của người châu Mĩ”.

B. Đề cao khẩu hiệu dân chủ, dân quyền, tự do tín ngưỡng.

C. Thành lập tổ chức “Liên minh vì tiến bộ”.

D. Đề cao vấn đề nhân quyền và dân quyền.

Câu 24: Khu vực Mĩ Latinh được xác định trong không gian nào?

A. Phần Trung Mĩ và Nam Mĩ.                                           B. Vùng Nam Mĩ.

C. Phần lớn Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Nam Mĩ.                           D. Mêhicô, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

Câu 25: Từ những thập niên đầu của thế kỉ XX, nhiều nước Mĩ Latinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc vào Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào?

A. Thực dân Anh.                                                                 B. Đế quốc Mĩ.

C. Thực dân Pháp.                                                                D. Đế quốc Nhật.

Câu 26: Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, hình thức đấu tranh nào đã biến Mĩ Latinh thành “Lục địa bùng cháy”?

A. Đấu tranh nghị trường.                                                     B. Đấu tranh chính trị.

C. Đấu tranh vũ trang.                                                           D. Mít tinh, biểu tình.

Câu 27: Sau cuộc tổng tuyển cử (9-1993), Quốc hội mới ở Campuchia đã tuyên bố thành lập

A. nước Cộng hòa Campuchia.                                             

B. vương quốc Campuchia.

C. nước Liên bang dân chủ Campuchia                        

Đ. nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia.

Câu 28: Quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập sau cuộc trưng cầu dân ý tách từ Inđônêxia?

A. Đông Timo.                                             B. Singapo.

C. Miến Điện.                                              D. Brunây.

Câu 29: Chiến thế giới thứ hai kết thúc, ở Trung Quốc đã diễn ra

A. cuộc nội chiến Quốc – Cộng giữa hai lực lượng: Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.

B. cuộc kháng chiến chống Nhật và Mỹ do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

C. phong trào li khai đòi tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc lục địa.

D. cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới để đánh bại thế lực bên ngoài.

Câu 30: Nội dung đường lối cải cách – mở của của Trung Quốc hướng tới mục tiêu

A. biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

B. biến Trung Quốc thành quốc gia có tiền lực quân sự hàng đầu thế giới.

C. biến Trung Quốc thành con rồng kinh tế thế giới.

D. biến Trung Quốc thành cường quốc kinh tế và quân sự đứng đầu thế giới.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1-A

2-A

3-B

4-A

5-A

6-D

7-C

8-D

9-D

10-C

11-B

12-D

13-B

14-C

15-B

16-B

17-C

18-A

19-A

20-D

21-C

22-C

23-C

24-D

25-B

26-C

27-B

28-A

29-A

30-A

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Quốc gia và vùng lãnh thổ nào dưới đây không nằm trong khu vực Đông Bắc Á?

A. Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên. 

A. Mông Cổ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kì.

B. Nhật Bản, Đài Loan, Ma Cao.

C. Trung Quốc, Hồng Công, Hàn Quốc.

Câu 2: Biến đổi nào của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ địa chính trị thế giới

A. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan trở thành con rồng kinh tế Châu Á

B. Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

C. Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa

D. Hàn Quốc trở thành con rồng kinh tế của Châu Á

Câu 3: Một trong những ý nghĩa quốc tế của sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) là

A. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Bắc Á.

B. Làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống trên thế giới

C. Tạo điều kiện nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á.

D. Làm giảm tình trạng căng thẳng của cục diện Chiến tranh lạnh

Câu 4: Những sự kiện thể hiện sự biến đổi lớn về chính trị của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Trung Quốc thu hồi được Hồng Công

B. Nhật Bản chủ trương liên minh chặt chẽ với Mĩ

C. sự ra đời của nước CHND Trung Hoa và sự thành lập hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên

D. Mĩ phát động chiến tranh xâm lược Triều Tiên

Câu 5: Ý nào sau đây không phải là đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Trung Quốc từ năm 1978?

A. xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc

B. lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

C. lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, chuyển nền kinh tế thị trường sang nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung

D. tiến hành cải cách, mở cửa

Câu 6: Từ những năm 80 của thế kỉ XX đến nay Trung Quốc đã thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào?

A. Thực hiện được lối bất lợi cho cách mạng Trung Quốc

B. Bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô

C. Mở rộng quan hệ hữu nghị, đối ngoại hợp tác với các nước trên thế giới

D. Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam

Câu 7: Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt làm hai miền theo vĩ tuyến 38 từ sau chiến tranh thế giới thứ hai cho đến nay là do

A. quyết định của Hôi nghị Ianta (2- 1945).

B. tác động của cuộc Chiến tranh lạnh.

C. hai miền Triều Tiên thỏa thuận, kí kết hiệp định tại Bàn môn Điếm (1953).

D. Thỏa thuận của Mĩ và Liên Xô.

Câu 8: Cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo có tính chất là

A. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản 

B. Cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ

C. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 

D. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 9: Ý nào sau đây không phải là đường lối ngoại giao của Cam-pu-chia từ năm 1954 đến năm 1970?

A. Hòa bình, trung lập.

B. Không tham gia bất cứ liên minh quân sự, chính trị nào.

C. Nhận viện trợ từ mọi phía nếu không có điều kiện ràng buộc.

D. Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN trên phạm vi thế giới.

Câu 10: Ý nào dưới đây không phản ánh đúng kết quả của cuộc nội chiến giữa lực lượng Đảng Cộng sản Trung Quốc với lực lượng Quốc Dân đảng?

A. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập.

B. Chính quyền Quốc dân đảng sụp đổ.

C. Lực lượng của Quốc dân đảng bị đánh bại, lục địa Trung Quốc được giải phóng.

D. Hai bên thỏa thuận việc thành lập hai chính phủ ở lục địa và đảo Đài Loan.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1-B

2-C

3-C

4-C

5-C

6-C

7-B

8-B

9-D

10-D

11-D

12-B

13-C

14-D

15-A

16-C

17-D

18-A

19-B

20-D

21-D

22-D

23-C

24-B

25-A

26-D

27-C

28-C

29-B

30-B

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. chống lại chế độ độc tài Batixta. 

B. chống lại chế độ độc tài thân Mĩ.

C. chống lại chế độ thực dân Tây Ban Nha.

D. chống lại chế độ thực dân Bồ Đào Nha. 

Câu 2: Kẻ thù chủ yếu của nhân dân Mĩ Latinh trong phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. chủ nghĩa phát xít.

B. chế độ phân biệt chủng tộc.

C. chủ nghĩa thực dân cũ.

D. chế độ tay sai của chủ nghĩa thực dân mới

Câu 3: Ý nào dưới đây không phản ánh đúng vai trò của Tổng thống Nenxơn Manđêla đối với đất nước Nam Phi?

A. Đưa Nam Phi trở thành thành viên của EU.

B. Đưa Nam Phi trở thành quốc gia độc lập.

C. Cầu nối trong quốc tế hòa giải dân tộc ở Nam Phi

D. Người lãnh đạo chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Câu 4: Năm 1993, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (Apacthai) ở châu Phi sụp đổ do

A. sự thắng lợi của cách mạng ở Bắc Phi.

B. Nenxơn Manđêla lên làm tổng thống.

C. do thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla.

D. cuộc đấu tranh dân tộc dân chủ của nhân dân Nam Phi.

Câu 5: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của phong trào đấu tranh ở Môdămbích và Ănggôla năm 1975?

A. Xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai.

B. Thành lập nước cộng hòa đầu tiên ở Nam Phi.

C. Chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi về cơ bản bị tan rã.

D. Mở đầu thời kì đấu tranh giành độc lập của châu Phi thế kỉ XX.

Câu 6: Vai trò của Phiđen Cátxtơrô đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Cuba là

A. đưa Cuba trở thành nước dân chủ tiến bộ.

B.  Đưa Cuba trở thành cường quốc sản xuất phần mềm.

C. lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài Pharuc.

D. đưa nền kinh tế Cuba phát triển theo con đường Tư bản chủ nghĩa.

Câu 7: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949) đánh dấu nhiệm vụ tiếp theo của Trung Quốc như thế nào?

A. Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

C. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên tư bản chủ nghĩa.

D. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 8: Lí do nào sau đây không dẫn đến việc nhóm 5 nước sáng lập ASEAN chuyển sang chiến lược kinh tế hướng ngoại?

A. Lệ thuộc quá lớn vào bên ngoài. 

B. Thiếu vốn, nguyên liệu công nghệ.

C. Tệ tham nhũng, quan liêu phát triển.

D. Chi phí cao dẫn tới tình trang thua lỗ.

Câu 9: Nhân tố khách quan chủ yếu thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. chủ nghĩa thực dân châu Âu suy yếu

B.  sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa.

C. phong trào giải phóng dân tộc ở châu Âu phát triển mạnh mẽ.

D. sự viện trợ của Mĩ về kinh tế và quân sự.

Câu 10: Trong thập niên 60-70 của thế kỉ XX, Mĩ Latinh được mệnh danh là “Lục địa bùng cháy” vì

A. thành công của cách mạng Cuba.

B.  sự sụp đổ của chế độ độc tài Batixta.

C. cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ.

D. giành được độc lập từ chủ nghĩa thực dân cũ

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1-B

2-B

3-A

4-D

5-C

6-A

7-A

8-A

9-A

10-C

11-D

12-A

13-C

14-D

15-A

16-B

17-B

18-D

19-A

20-C

21–A

22–A

23–C

24–A

25–D

26–A

27–B

28–A

29–A

30–D

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Từ công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc, sự tan rã của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã đòi hỏi Việt Nam cần phải

A. Định hướng lại thể chế chính trị

B.  Dập khuôn theo mô hình cải cách- mở cửa của Trung Quốc

C. Định hướng lại mô hình phát triển kinh tế

D. Đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực.

Câu 2: Đối với Việt Nam, sự ra đời của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa là

A. Cách mạng nước ta thoát khỏi thế bị bao vây, ta có thể liên lạc nối liền với phe xã hội chủ nghĩa và thế giới dân chủ

B. Cuộc kháng chiến của ta bước sang giai đoạn mới, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

C. Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa sẽ trực tiếp đưa quân sang giúp ta đánh Pháp

D. Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng sang vùng Đông bắc Trung Quốc .

Câu 3: Đặc điểm chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ sau Chiến tranh thế thứ hai là:

A. Đi từ phong trào đấu tranh chính trị rộng lớn của quần chúng tiến lên khởi nghĩa vũ trang giành độc lập

B. Phong trào đấu tranh vũ trang

C. Phong trào đấu tranh chính trị

D. Kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang

Câu 4: Việt Nam gia nhập ASEAN có ý nghĩa gì?

A. Mở ra triển vọng cho sự liên kết toàn khu vực Đông Nam Á.

B. ASEAN đã trở thành một liên minh kinh tế - chính trị.

C. Chứng tỏ sự hợp tác giữa các thành viên ASEAN ngày càng có hiệu quả.

D. Chứng tỏ sự đối đầu về ý thức hệ tư tưởng - chính trị - quân sự.

Câu 5: So với chiến lược kinh tế hướng nội, chiến lược kinh tế hướng ngoại của các nước tham gia sáng lập ASEAN có gì khác?

A. Phát triển các ngành sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay hàng nhập khẩu.

B. Chú trọng sản xuất hàng nội địa và xuất khẩu.

C. Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa.

D. Lấy xuất khẩu làm chủ đạo, mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư.

Câu 6: Một vụ tranh chấp, xung đột ở khu vực Đông Nam Á được Liên hợp quốc tham gia

A. giải quyết có hiệu quả vào đầu những năm 90 của thế kỉ XX là A. Vấn đề chiến tranh vùng Vịnh.

B. "Vấn đề Campuchia".

C. Tranh chấp biên giới Thái Lan – Campuchia.

D. Mối quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN

Câu 7: Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm nổi bật của cách mạng Lào từ năm 1945 đến năm 1975 ?

A. Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo nhân dân các bộ tộc Lào tiến hành khởi nghĩa, tuyên bố độc lập.

B. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược.

C. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược trở lại.

D. Gia nhập tổ chức ASEAN.

Câu 8: Từ công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ và cải cách – mở cửa của Trung Quốc, Việt Nam có thể rút ra bài học gì cho quá trình đổi mới đất nước ?

A. Đẩy mạnh cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp để xuất khẩu lúa gạo.

B. Đẩy mạnh cuộc “cách mạng chất xám” để trở thành nước xuất khẩu phần mềm.

C. Ứng dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật trong xây dựng và phát triển đất nước

D. Nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân để khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên.

Câu 9: Cho các dữ liệu sau:

1. 17 nước châu Phi được trao trả độc lập.

2. Thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla.

3. Chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai chính thức bị xóa bỏ.

4. Tuynidi, Marốc và Xu đăng giành độc lập.

Hãy sắp xếp các dữ kiện theo thứ tự thời gian về thắng lợi cuộc đấu tranh giành độc lập ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

A. 3, 4, 1, 2.                B. 3, 1, 4, 2.              C. 4, 2, 3, 1.              D. 4, 1, 2, 3

Câu 10: Hình thức đấu tranh chủ yếu của của các nước Mĩ Latinh sau thắng lợi của cách mạng Cuba năm 1959 là

A. đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh kinh tế.

B. đấu tranh nghị trường.

C. đấu tranh vũ trang.

D. đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh ngoại giao

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1-D

2-A

3-A

4-A

5-D

6-B

7-D

8-C

9-D

10-C

11-A

12-D

13-D

14-A

15-D

16-B

17-C

18-B

19-A

20-A

21-B

22-A

23-D

24-C

25-A

26-D

27-C

28-A

29-A

30-A

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những thành tựu mà Mĩ đạt được trong lĩnh vực kinh tế là gì?

A. Chiếm hơn 45% tổng sản phẩm kinh tế thế giới

B. Chiếm 2/3 dự trữ vàng của thế giới

C. Sản lượng nông nghiệp chiếm hơn một nửa sản lượng nông nghiệp thế giới

D. Sản lượng công nghiệp chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp thế giới

Câu 2: Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc (1989) và trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ (1991) chính sách đối ngoại của Mĩ là

A. Thiết lập trật tự thế giới “đơn cực“ do Mĩ là siêu cường duy nhất lãnh đạo

B. Từ bỏ tham vọng làm bá chủ thế giới, chuyển sang chiến lược chống khủng bố

C. Tiếp tục thực hiện chính sách ngăn chặn, xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới

D. Ủng hộ trật tự đa cực, nhiều trung tâm đang hình thành trên thế giới.

Câu 3: Từ năm 1983 đến năm 1991, kinh tế Mĩ có đặc điểm nào dưới đây?

A. Phục hồi và phát triển trở lại.                                 B. Phát triển không ổn định.

C. Phát triển nhanh chóng.                                          D. Khủng hoảng suy thoái

Câu 4: Sau Chiến tranh thế giới thứ II, chính sách đối ngoại của Mĩ thể hiện tham vọng

A. Xác lập vai trò lãnh đạo của Mĩ ở châu Mĩ.

B. Xác lập vai trò lãnh đạo của Mĩ ở Mĩ Latinh, châu Á – Thái Bình Dương.

C. Xác lập vai trò lãnh đạo của Mĩ ở trên khắp toàn cầu.

D. Xác lập vai trò lãnh đạo của Mĩ ở châu Âu

Câu 5: Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ vào thời gian

A. Tháng 7/1973                                                          B. Tháng 12/1989

C. Tháng 7/1995                                                          D. Tháng 7/1997

Câu 6: Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ giữ vai trò như thế nào trên trường quốc tế?

A. Trung tâm công nghiệp của thế giới.

B. Trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.

C. Trung tâm nông nghiệp của thế giới.

D. Trung tâm kinh tế của thế giới.

Câu 7: Sự kiện nào diễn ra ngày 11/09/2001 khiến Mĩ phải thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại khi bước vào thế kỉ XXI?

A. sự xuất hiện và hoạt động của chủ nghĩa khủng bố

B. chiến tranh và xung đột diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới

C. nguy cơ cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên

D. tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng

Câu 8: Sau chiến tranh lạnh, các nước Tây Âu đã điều chỉnh chính sách đối ngoại như thế nào

A. Trở thành đối trọng vỡi Mĩ

B. Liên minh chặt chẽ với Mĩ

C. Liên minh với Liên Bang Nga

D. Mở rộng hợp tác với các nước trên thế giới.

Câu 9: Cộng đồng châu Âu (EC) là sự hợp nhất của các tổ chức nào

A. Cộng đồng than – thép Châu Âu, Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu, Hội đồng tương trợ kinh tế châu Âu

B. Cộng đồng than – thép Châu Âu, Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu, Cộng đồng kinh tế Châu Âu

C. Hội đồng tương trợ kinh tế châu Âu và Cộng đồng kinh tế Châu Âu

D. Hội đồng tương trợ kinh tế châu Âu, Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu, Cộng đồng kinh tế Châu Âu

Câu 10: Mục tiêu của liên minh châu Âu EU là

A. hợp tác liên minh trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ

B. hợp tác liên minh trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại

C. hợp tác liên minh trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại, an ninh chung

D. hợp tác liên minh trong lĩnh vực kinh tế, quân sự

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1–D

2–A

3–A

4–C

5–C

6–B

7–A

8–D

9–B

10–C

11–D

12–D

13–B

14–C

15–B

16–B

17–B

18–C

19–A

20–C

21–D

22–C

23–D

24–D

25–A

26–C

27–D

28–C

29–D

30–C

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 12 có đáp án năm 2021 Trường THPT Nghèn. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em học tốt!

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON