Trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 12 phần Vocabulary - International Organizations

90 phút 15 câu 60 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):