YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  One of the tasks of the Red Cross is also to support local ________ care projects.

  • A. health
  • B. healthy 
  • C. healthful 
  • D. healthily

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2879

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF