YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The total number of national Red Cross societies from all over the world has mounted = __________ to 186.

  • A. protected 
  • B. devoted
  • C. increased
  • D. aimed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA