AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The Red Cross organizes and leads relief assistance missions after ______, such as natural disasters, man-made disasters, and epidemics.

  • A. emergent
  • B. emergencies
  • C. emergently
  • D. emergence

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>