YOMEDIA

Trắc nghiệm Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ - Ngữ Văn 12

phút 15 câu 12 lượt thi
ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 2492

  Nhân vật giao tiếp là những người:

  • A. Có mặt trong qua trình giao tiếp.
  • B. Được nói tới trong cuộc giao tiếp.
  • C. Tham gia vào xây dựng nội dung cuộc giao tiếp.
  • D. Là người nói trong cuộc giao tiếp.
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 2493

  Hoàn cảnh giao tiếp hẹp là:

  • A. Tình huống giao tiếp cụ thể: trong quán nước, giờ giải lao.
  • B. Thời đại mà cuộc giao tiếp diễn ra: thời phong kiến, thời kỳ chiến tranh,…
  • C. Không gian giao tiếp rộng: ở Mĩ, ở châu Âu, ở Việt Nam,…
  • D. Vấn đề được đề cập đến trong cuộc giao tiếp.
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 2494

  Ngôn ngữ chung là:

  • A. Hệ thống ngôn ngữ được một cộng đồng xã hội thống nhất sử dụng.
  • B. Hệ thống ngôn ngữ được mọi người dân trên đất nước sử dụng.
  • C. Hệ thống ngôn ngữ được phần lớn cư dân trong một cộng đồng thống nhất sử dụng.
  • D. Cả 3 ý trên.
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 2495

  Đề tài giao tiếp là:

  • A. Toàn bộ nội dung của cuộc giao tiếp.
  • B. Hiện thực được nói tới trong cuộc giao tiếp.
  • C. Vấn đề được thống nhất trong cuộc giao tiếp.
  • D. Các lượt lời của nhân vật giao tiếp.
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 2496

  Ngôn ngữ của cá nhân là:

  • A. Sự vận dụng ngôn ngữ chung vào lời nói cụ thể của từng cá nhân.
  • B. Sự sáng tạo những cách dùng từ, cách diễn đạt mới trên cơ sở ngôn ngữ chung.
  • C. Sự sáng tạo những cách dùng từ, cách diễn đạt mới trên cơ sở ngôn ngữ chung.
  • D. Tất cả các ý kiến trên.
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 2586

  Dòng nào dưới đây thể hiện đầy đủ nội dung của khái niệm hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ?

  • A. Là thông tin trao đổi giữa mọi người trong xã hội.
  • B. Là hoạt động trao đổi thông tin giữa mọi người trong xã hội bằng phương tiên ngôn ngữ.
  • C. Là hoạt động trao đổi thông tin bằng nhịp điệu âm thanh.
  • D. Là hoạt động trao đổi thông tin bằng hình khối.
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 2587

  Ý nào dưới đây trả lời đúng nhất câu hỏi: Ngữ cảnh là gì?

  • A. Là quan hệ giữa các vai trong giao tiếp.
  • B. Là hoàn cảnh giao tiếp.
  • C. Là môi trường, bối cảnh cụ thể để tạo lậpvà tiếp nhận một văn bản.
  • D. Là từ đứng trước hoặc sau từ đang nói tới.
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 2588

  Văn cảnh là gì?

  • A. Bối cảnh giao tiếp rộng.
  • B. Bối cảnh giữa các đơn vị ngôn ngữ.
  • C. Bối cảnh giao tiếp hẹp.
  • D. Hiện thực được nói tới.
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 2589

  Hình thức giao tiếp nào dưới đây được xem là hình thức giao tiếp quan trọng nhất?

  • A. Bằng hình khối.
  • B. Bằng âm thanh, chữ viết.
  • C. Bằng nhịp điệu.
  • D. Bằng hình ảnh.
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 2590

  Vai trò của ngữ cảnh là gì?

  • A. Là cơ sở tạo lập văn bản.
  • B. Là cơ sở tiếp nhận văn bản.
  • C. Xác định quan hệ các vai giao tiếp.
  • D. Cả A và B.
 • Câu 11: Mã câu hỏi: 2591

  Dòng nào dưới đây nói rõ nội dung chính của việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt?

  • A. Có tình cảm yêu quý và thái độ trân trọng đối với tiếng nói và chữ viết của dân tộc.
  • B. Có ý thức và thói quen sử dụng đúng và hay tiếng Việt.
  • C. Tiếp nhận những yếu tố hay của tiếng nước ngoài nhưng không lạm dụng.
  • D. Cả A, B, C.
 • Câu 12: Mã câu hỏi: 2592

  Loại từ nào không biểu thị nghĩa tình thái trong câu?

  • A. Từ chỉ quan hệ
  • B. Từ tình thái
  • C. Từ hô đáp
  • D. Từ cảm thán
 • Câu 13: Mã câu hỏi: 2593

  Tại sao mỗi người đều phải biết sử dụng ngôn ngữ chung?

  • A. Để giao tiếp với những thành viên khác trong cộng đồng.
  • B. Để thể hiện những nội dung mà mình muốn diễn đạt.
  • C. Để giao tiếp và hiểu những điều người khác muốn nói cũng như thể hiện những nội dung mình muốn diễn đạt.
  • D. Để hiểu những điều mà người khác muốn nói, viết.
 • Câu 14: Mã câu hỏi: 2594

  Lạm dụng từ ngữ nước ngoài là:

  • A. Sử dụng từ ngữ nước ngoài khi tiếng Việt không có từ đồng nghĩa để thay thế.
  • B. Sử dụng từ ngữ nước ngoài khi tiếng Việt có từ tương đương về ý nghĩa và sắc thái biểu cảm để thay thế.
  • C. Sử dụng từ ngữ nước ngoài khi tiếng Việt không có từ tương đương về ý nghĩa nhưng không tương đồng về sắc thái biểu cảm.
  • D. Sử dụng từ ngữ nước ngoài khi trình bày các thuật ngữ khoa học.
 • Câu 15: Mã câu hỏi: 2595

  Nghĩa tình thái là thành phần nghĩa biểu thị:

  • A. Thái độ, sự đánh giá của người nói với nội dung sự việc được nói tới trong câu và với người nghe.
  • B. Sự việc được nói tới trong câu.
  • C. Mục đích của hành động nói.
  • D. Mối quan hệ giữa người nói và người nghe.
NONE

Đề thi nổi bật tuần

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON