ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 8 Quy luật Menđen Quy luật phân li

90 phút 10 câu 186 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1