Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 47 Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

phút 10 câu 12 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):