YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khi nghiên cứu về mốĩ quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong một hệ sinh thái đồng cỏ, một bạn học sinh đã mô tả như sau: cỏ là nguồn thức ăn của cào cào, châu chấu, dế, chuột đồng, thỏ, cừu.

  Giun đất sử dụng mùn hữu cơ làm thức ăn. Cào cào, châu chấu, giun đất, dế là nguồn thức ăn của loài gà.

  Chuột đồng, gà là nguồn thức ăn của rắn. Đại bàng sử dụng thỏ, rắn, chuột đồng, gà làm nguồn thức ăn.

  Cừu là loài động vật được nuôi để lấy lông nên được con người bảo vệ. Từ mô tả này, một bạn học sinh khác đã rút ra các kết luận sau:

  (1) Nếu xem cỏ là 1 loài thì ở hệ sinh thái này có 12 chuỗi thức ăn.

  (2) Cào cào, chuột đồng là sinh vật tiêu thụ bậc 1.

  (3) Giun đất là sinh vật phân giải của hệ sinh thái này.

  (4) Quan hệ giữa dế và châu chấu là quan hệ cạnh tranh.

  (5) Sự phát triển số lượng của quần thể gà sẽ tạo đỉều kiện cho đàn cừu phát triển.

  Có bao nhiêu kết luận đúng? 

  • A. 3
  • B. 5
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở dạng bài này, chúng ta phải viết sơ đồ lưới thức ăn, sau đó dựa vào lưới thức ăn để làm bài.

  Theo mô tả của đề ra thì lưới thức ăn của hệ sinh thái này là:

  Dựa vào sơ đồ lưới thức ăn, ta thấy:

  (1) đúng. Vì ở lưới này có 12 chuỗi thức ăn.

  (2) đúng.

  (3) đúng.

  (4) đúng. Vì cả dế và châu chấu đều sử dụng cây cỏ làm thức ăn.

  (5) đúng. Vì gà phát triển số lượng thì sẽ dẫn tỏi cào cào, châu chấu, dế giảm số lượng. Khi cào cào, châu chấu, dế giảm số lượng thì sự cạnh tranh giữa cừu và các loài cào cào, châu chấu, dế sẽ giảm đi, ưu thế thuộc về các cá thể cừu.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139698

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON