YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Về mặt sinh thái, sự phân bố đồng đều của cá thể cùng loài trong khu vực phân bố có ý nghĩa:

  • A. Tăng khả năng khai thác nguồn sống tiềm tàng từ môi trường
  • B. Tăng cường cạnh tranh nhau dẫn tới làm tăng tốc độ tiến hóa của loài
  • C. Hỗ trợ lẫn nhau để chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trường
  • D. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Về mặt sinh thái, sự phân bố đồng đều của cá thể cùng loài trong khu vực phân bố có ý nghĩa giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA