RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Hoạt động nào dưới đây của con người không nhằm giúp phát triển bền vững các hệ sinh thái?

  • A. Khai thác và sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh
  • B. Bảo tồn đa dạng sinh học
  • C. Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản
  • D. Sử dụng biện pháp sinh học trong nông nghiệp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>