YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho các nhóm sinh vật trong một hệ sinh thái

  (1) Thực vật nổi.

  (2) Động vật nổi.

  (3) Giun.

  (4) Cỏ.

  (5) Cá ăn thịt.

  Các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 của hệ sinh thái là 

  • A. (2) và (3).
  • B. (1) và (4).
  • C. (2) và (5). 
  • D. (3) và (4).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Sinh vật sản xuất thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1.

  - Trong các nhóm sinh vật nói trên, thực vật nổi (1) và cỏ (4) thuộc sinh vật sản xuất, cho nên bậc dinh dưỡng cấp 1 gồm có (1) và (4).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139697

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON