YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây không đúng?

  • A. Mỗi quần xã thường có một số lượng loài nhất đinh, khác với quần xã khác
  • B. Các quần xã ở vùng ôn đới do có điều kiện môi trường phức tạp nên độ đa dạng loài cao hơn các quần xã ở vùng nhiệt đới
  • C. Tính đa dạng về loài của quần xã phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: sự cạnh tranh giữa các loài, mối quan hệ vật ăn thịt – con mồi, sự thay đổi môi trường vô sinh
  • D. Quần xã càng đa dạng về loài bao nhiêu thì số lượng cá thể của mỗi loài càng ít bấy nhiêu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các quần xã ở vùng nhiệt đới có độ đa dạng loài cao hơn các quần xã ở vùng ôn đới.

  → Đáp án: B 

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2901

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA