Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của gen

90 phút 5 câu 20 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):