YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sự mềm dẻo về kiểu hình của một kiểu gen có được là do

  • A. Sự tự điều chỉnh của kiểu gen trong một phạm vi nhất định
  • B. Sự tự điều chỉnh của kiểu gen khi môi trường thấp dưới giới hạn
  • C. Sự tự điều chỉnh của kiểu hình khi môi trường vượt giới hạn
  • D. Sự tự điều chỉnh của kiểu hình trong một phạm vi nhất định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự mềm dẻo về kiểu hình của một kiểu gen có được là do sự tự điều chỉnh của kiểu gen trong một phạm vi nhất định
  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 742

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON