MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Sự mềm dẻo về kiểu hình của một kiểu gen có được là do

  • A. Sự tự điều chỉnh của kiểu gen trong một phạm vi nhất định
  • B. Sự tự điều chỉnh của kiểu gen khi môi trường thấp dưới giới hạn
  • C. Sự tự điều chỉnh của kiểu hình khi môi trường vượt giới hạn
  • D. Sự tự điều chỉnh của kiểu hình trong một phạm vi nhất định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự mềm dẻo về kiểu hình của một kiểu gen có được là do sự tự điều chỉnh của kiểu gen trong một phạm vi nhất định
  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA