AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kiểu hình của cơ thể sinh vật phụ thuộc vào yếu tố nào?

  • A. Kiểu gen và môi trường
  • B. Điều kiện môi trường sống
  • C. Quá trình phát triển của cơ thể
  • D. Kiểu gen do bố mẹ di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiểu hình của cơ thể sinh vật phụ thuộc vào yếu tố kiểu gen và môi trường

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>