ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khả năng phản ứng của cơ thể sinh vật trước những thay đổi của môi trường do yếu tố nào qui định?

  • A. Tác động của con người.
  • B. Điều kiện môi trường
  • C. Kiểu gen của cơ thể
  • D. Kiểu hình của cơ thể
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiểu gen của cơ thể quy định khả năng phản ứng của cơ thể sinh vật trước những thay đổi của môi trường

  ⇒ Đáp án: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 743

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1