YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khả năng phản ứng của cơ thể sinh vật trước những thay đổi của môi trường do yếu tố nào qui định?

  • A. Tác động của con người.
  • B. Điều kiện môi trường
  • C. Kiểu gen của cơ thể
  • D. Kiểu hình của cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiểu gen của cơ thể quy định khả năng phản ứng của cơ thể sinh vật trước những thay đổi của môi trường

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 743

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF