YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Bệnh phêninkêtô niệu ở người do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Người mắc bệnh có thể biểu hiện ở nhiều mức độ năng nhẹ khác nhau phụ thuộc trực tiếp vào

  • A. Hàm lượng phêninalanin có trong máu
  • B. Hàm lượng phêninalanin có trong khẩu phần ăn
  • C. Khả năng chuyển hoá phêninalanin thành tirôxin
  • D. Khả năng thích ứng của tế bào thần kinh não

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Người mắc bệnh pheniketo niệu có thể biểu hiện ở nhiều mức độ năng nhẹ khác nhau phụ thuộc trực tiếp vào hàm lượng phêninalanin có trong máu.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 746

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON