YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bệnh phêninkêtô niệu ở người do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Người mắc bệnh có thể biểu hiện ở nhiều mức độ năng nhẹ khác nhau phụ thuộc trực tiếp vào

  • A. Hàm lượng phêninalanin có trong máu
  • B. Hàm lượng phêninalanin có trong khẩu phần ăn
  • C. Khả năng chuyển hoá phêninalanin thành tirôxin
  • D. Khả năng thích ứng của tế bào thần kinh não

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Người mắc bệnh pheniketo niệu có thể biểu hiện ở nhiều mức độ năng nhẹ khác nhau phụ thuộc trực tiếp vào hàm lượng phêninalanin có trong máu.

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 746

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON