ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

90 phút 14 câu 288 lượt thi
YOMEDIA
 

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1