Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 21 Thực hành Mạch khuếch đại âm tần

90 phút 5 câu 18 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):