YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất trong máy tăng âm là

  • A. tín hiệu cao tần.     
  • B. tín hiệu âm tần.   
  • C. tín hiệu trung tần.
  • D. tín hiệu ngoại sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Tín hiệu âm tần.   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA