AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất là

  • A. cùng biên độ.           
  • B. cùng pha      
  • C. cùng tần số.
  • D. cùng tần số, biên độ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất là cùng tần số.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>